Fortuna sprzedaje to, co sądzimy, że daje.


fortuna-sprzedaje-to-co-sądzimy-że-daje
jean de la fontainefortunasprzedajetocosądzimyżedajefortuna sprzedajeco sądzimyże daje

Malarz to człowiek, który maluje to, co sprzedaje. Artysta to człowiek, który sprzedaje to, co maluje. -Pablo Picasso
malarz-to-człowiek-który-maluje-to-co-sprzedaje-artysta-to-człowiek-który-sprzedaje-to-co-maluje
Nasz charakter to nasze zachowanie, gdy sądzimy, że nas nikt akurat nie widzi. -H. Jackson Brown
nasz-charakter-to-nasze-zachowanie-gdy-sądzimy-że-nas-nikt-akurat-nie-widzi
Ktoś, kto przyjmuje cudze dobro, sprzedaje własną wolę. -Seneka
ktoś-kto-przyjmuje-cudze-dobro-sprzedaje-własną-wolę