Fortuna sprzedaje to, co sądzimy, że daje.


fortuna-sprzedaje-to-co-sądzimy-że-daje
jean de la fontainefortunasprzedajetocosądzimyżedajefortuna sprzedajeco sądzimyże daje

Malarz to człowiek, który maluje to, co sprzedaje. Artysta to człowiek, który sprzedaje to, co maluje.Al que fortuna le viste, fortuna le desnuda.Emir Kusturica jest też ideologiem Miloszevicia. Jaki on sprzedaje wizerunek dawnej Jugosławii w filmie Underground?! Całkowicie zmitologizowany, folklorystyczny świat gdzie ludzie jedzą, piją, biją i pieprzą się na okrągło. Kusturica daje Zachodowi taki mit jaki Zachód chce dostać. To było wygodne dla serbskich komunistów, oni zresztą dali na ten film pieniądze. Oni myślą tak: niech [...]Nasz charakter to nasze zachowanie, gdy sądzimy, że nas nikt akurat nie widzi.Drogo sprzedaje świat prezenty rzekome.Ktoś, kto przyjmuje cudze dobro, sprzedaje własną wolę.