Fraszka? Słow­na igraszka. Pi­sali ją wiel­cy poeci, a te­raz ja mam ją sklecić. Doścignąć mam kun­szt mis­trza Jana, bo fraszka na jut­ro zadana! Zli­tuj się, nauczycielu! Ja nie mam ta­lentów wielu i dla mnie słowem zabawa to nie jest fraszka. To dramat! 


fraszka-słow­na-igraszka-pi­sali-ją wiel­cy-poeci-a-te­raz-ja mam-ją sklecić-doścignąć-mam-kun­szt-mis­trza-jana-bo-fraszka
bittersweetfraszkasłow­naigraszkapi­saliją wiel­cypoecite­razja mamją sklecićdoścignąćmamkun­sztmis­trzajanabofraszkana jut­rozadanazli­tujsięnauczycielujanie mamta­lentówwieludlamniesłowemzabawatonie jest fraszkato dramat słow­na igraszkapi­sali ją wiel­cyją wiel­cy poecite­raz ja mamja mam ją sklecićdoścignąć mammam kun­sztkun­szt mis­trzamis­trza janabo fraszkafraszka na jut­rona jut­ro zadanazli­tuj sięja nie mamnie mam ta­lentówta­lentów wieluwielu ii dladla mniemnie słowemsłowem zabawapi­sali ją wiel­cy poecia te­raz ja mamte­raz ja mam ją sklecićdoścignąć mam kun­sztmam kun­szt mis­trzakun­szt mis­trza janabo fraszka na jut­rofraszka na jut­ro zadanaja nie mam ta­lentównie mam ta­lentów wieluta­lentów wielu iwielu i dlai dla mniedla mnie słowemmnie słowem zabawazabawa to nie jest fraszka

FRASZKA NA DENTYSTĘ Tak mu się marzył dom, ba­sen wspaniały, że częściej pos­ta­nowił szu­kać dziury w całym. FRASZKA NA LISTONOSZA Niosły się lis­ty ale niemym krzykiem gdy je doręczał parze nad czajnikiem. FRASZKA NA POWOŁANIE W kie­sze­ni nędza, pójdę na księdza.Fraszka na niedostępną. Niedostępną wsród panów zgrywała, z dys­tansem wyb­rankom flaszkę stawiała. Fraszka na listonoszkę. Roz­cięte ko­per­ty su­per glue sklejała, za­pom­niała , czy­je ko­mu lis­ty doręczała. Fraszka na krawcową. Pan­nie młodej suk­nię szyła, pa­nu młode­mu ob­dwód bioder mierzyła.Nig­dy nie pi­sałem fraszek, Za to oba­liłem parę flaszek. Nie jes­tem Kra­sic­ki czy Kochanowski, Kocham za to park Wi­lanow­ski. Po­wiem Wam, że życie to fraszka, Jak miłos­na igraszka. Nie wiem czy ta fraszka się udała, Ale mo­ja dusza, po­gadała..... :)) FRASZKA NA WEGETARIANKĘ We­geta­riańską lu­biła dietę zag­ry­zać co dzień tłus­tym kotletem. FRASZKA NA BIAŁĄ DAMĘ LODÓWKOWĄ Tak jest nieśmiała w swym apetycie... z lodówki nocą wyżera skrycie. FRASZKA NA POSŁA, CO MU DIETA W TYŁEK WROSŁA Bo tak już by­wa w sej­mo­wym świecie, że rzad­ko chud­nie, ten co na diecie.Fraszka królestwo, fraszka majętności, fraszki rozkoszy wszystkie bez miłości.fraszka na