Fundamentem gmachu doskonałości jest pokora.


fundamentem-gmachu-doskonałoś-jest-pokora
teresa Śwfundamentemgmachudoskonałościjestpokorafundamentem gmachugmachu doskonałościdoskonałości jestjest pokorafundamentem gmachu doskonałościgmachu doskonałości jestdoskonałości jest pokorafundamentem gmachu doskonałości jestgmachu doskonałości jest pokorafundamentem gmachu doskonałości jest pokora

Pokora jest fundamentem życia duchowego, bo stanowi jego początek.Sprawiedliwość jest fundamentem wszystkiej Rzeczypospolitej.Równowaga moralna jest fundamentem spokoju publicznego.Są takie zakamarki społecznego gmachu, że społeczeństwo woli o nich nie wiedzieć.Jedynie prawda jest i może być fundamentem szczęścia tak poszczególnych ludzi jak i całej ludzkości.Najszybszym rumakiem niosącym nas do doskonałości jest cierpienie.