Fut­ro co sezon Sen­ny powłóczys­ty wzrok Córka rogacza 


fut­ro-co sezon-sen­ny-powłóczys­ty-wzrok-córka-rogacza 
fyrflefut­roco sezonsen­nypowłóczys­tywzrokcórkarogacza fut­ro co sezonco sezon sen­nysen­ny powłóczys­typowłóczys­ty wzrokwzrok córkacórka rogacza fut­ro co sezon sen­nyco sezon sen­ny powłóczys­tysen­ny powłóczys­ty wzrokpowłóczys­ty wzrok córkawzrok córka rogacza fut­ro co sezon sen­ny powłóczys­tyco sezon sen­ny powłóczys­ty wzroksen­ny powłóczys­ty wzrok córkapowłóczys­ty wzrok córka rogacza fut­ro co sezon sen­ny powłóczys­ty wzrokco sezon sen­ny powłóczys­ty wzrok córkasen­ny powłóczys­ty wzrok córka rogacza 

Po­ran­ny uśmiech Sen­sual­ne doznanie ...Ten chab­ro­wy wzrok ta­ki ze mnie tygrys co sta­le ma ochotę by głas­ka­no je­go sierść i na udziec antylopy niech twa ręka sprawi że za­ryczę nocą i z twą pomocą roz­grze­jemy się zdejmę wte­dy fut­ro i na krótko roz­le­niwię cię w przytuleniu w zapomnieniu ocza­ruję cię znik­nie fut­ro i na długo roz­bie­rze­my się...Od­wra­camy wzrok Za każdym razem Niech dzieje się krzywda Niech le­je się krew I łamią się kości, co rusz Od­wra­camy wzrok Nig­dy nie widzimy Niech niszczą nam życie Biorą co chcą Za­bijają rodzinę Od­wra­caj­my wzrok Jak nie­czu­li tchórze Bo tym się staliśmy Od­wra­cając wzrok Pewna bardzo porządna kobieta poślubiła rogacza. Od tego czasu puszcza się ze wszystkimi.Ich wzrok ogląda jakieś obrazy - i to jest właśnie sen: mają obrazy, ale nie mają siebie. Miliony ludzi, którzy śpią w każdej chwili czasu.Spy­tała raz córka swe­go tatusia, bo wielką cieka­wość w tej spra­wie żywiła ... Od­po­wiedź ją wca­le nie zdziwiła, bo bar­dzo sen­sowna i skład­na była ... - Dlacze­go święta wielkanocne i bożego na­rodze­nia zaw­sze trwają tak krótko, ta­tusiu ? - Bo Je­zus Chyt­rus jest wielki, więc zaw­sze da­je ma­lut­ko, córusiu.