Góry zawsze od niepamiętnych czasów były ostoją i fortecą napadanych narodów.


góry-zawsze-od-niepamiętnych-czasów-były-ostoją-i-fortecą-napadanych-narodów
margaret mitchellgóryzawszeodniepamiętnychczasówbyłyostojąfortecąnapadanychnarodówgóry zawszezawsze odod niepamiętnychniepamiętnych czasówczasów byłybyły ostojąostoją ii fortecąfortecą napadanychnapadanych narodówgóry zawsze odzawsze od niepamiętnychod niepamiętnych czasówniepamiętnych czasów byłyczasów były ostojąbyły ostoją iostoją i fortecąi fortecą napadanychfortecą napadanych narodówgóry zawsze od niepamiętnychzawsze od niepamiętnych czasówod niepamiętnych czasów byłyniepamiętnych czasów były ostojączasów były ostoją ibyły ostoją i fortecąostoją i fortecą napadanychi fortecą napadanych narodówgóry zawsze od niepamiętnych czasówzawsze od niepamiętnych czasów byłyod niepamiętnych czasów były ostojąniepamiętnych czasów były ostoją iczasów były ostoją i fortecąbyły ostoją i fortecą napadanychostoją i fortecą napadanych narodów

Od niepamiętnych czasów ludziom z otwartą głową starano się zamykać usta.Eros był zawsze bratem śmierci, a jego strzały zawsze były zatrute.Stolica: forteca prowincjonalizmu.Kościół jest w drodze. Choć idzie utartymi szlakami, to jednak zawsze do nowych czasów.Paragrafy były zawsze dźwignią ucisku.Złudzenie, że potrafią nawrócić nicponia na drogę cnoty, należało zawsze do najmilszych złudzeń kobiet wszystkich czasów.