Głód - zły doradca.


głód- zły-doradca
wergiliuszgłód złydoradca zły doradca

Głód gasi miłość, a jeżeli nie głód, to czas. -Krates z Teb
głód-gasi-miłość-a-żeli-nie-głód-to-czas
Handel jest złym doradcą dyplomatycznym. -Andre Maurois
handel-jest-złym-doradcą-dyplomatycznym
Miłość własna jest najniebezpieczniejszym doradcą. -Karl Kraus
miłość-własna-jest-najniebezpieczniejszym-doradcą
Zły początek zły koniec przynosi. -Eurypides
zły-początek-zły-koniec-przynosi
Świat jest pełen niesprawiedliwości. Bankier może napisać zły poemat i nic. A niech tylko poeta spróbuje wypisać zły czek. -Thomas Stearns Eliot
Świat-jest-peł-niesprawiedliwoś-bankier-może-napisać-zły-poemat-i-nic-a-niech-tylko-poeta-spróbuje-wypisać-zły-czek