Głód jest wtedy prawdziwy, gdy człowiek patrzy na drugiego człowieka jako na obiekt do zjedzenia.


głód-jest-wtedy-prawdziwy-gdy-człowiek-patrzy-na-drugiego-człowieka-jako-na-obiekt-do-zjedzenia
anonimgłódjestwtedyprawdziwygdyczłowiekpatrzynadrugiegoczłowiekajakoobiektdozjedzeniagłód jestjest wtedywtedy prawdziwygdy człowiekczłowiek patrzypatrzy nana drugiegodrugiego człowiekaczłowieka jakojako nana obiektobiekt dodo zjedzeniagłód jest wtedyjest wtedy prawdziwygdy człowiek patrzyczłowiek patrzy napatrzy na drugiegona drugiego człowiekadrugiego człowieka jakoczłowieka jako najako na obiektna obiekt doobiekt do zjedzeniagłód jest wtedy prawdziwygdy człowiek patrzy naczłowiek patrzy na drugiegopatrzy na drugiego człowiekana drugiego człowieka jakodrugiego człowieka jako naczłowieka jako na obiektjako na obiekt dona obiekt do zjedzeniagdy człowiek patrzy na drugiegoczłowiek patrzy na drugiego człowiekapatrzy na drugiego człowieka jakona drugiego człowieka jako nadrugiego człowieka jako na obiektczłowieka jako na obiekt dojako na obiekt do zjedzenia

Miłość jest ważna jako przeniesienie całej naszej aktywności życiowej z siebie na drugiego człowieka, jako przesunięcie centrum naszego życia osobistego.Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą.Jeżeli na życie patrzy się jako na zadanie, wtedy zawsze potrafi się je znieść.Rozwijasz się jako człowiek jedynie wtedy, gdy znajdujesz się poza własną strefą komfortuPrawdziwy przyjaciel to ktoś, kto jest przy tobie nawet wtedy, gdy powinien być gdzie indziej.Człowiek potrzebuje drugiego człowieka więcej niż chleba i wody.