Głód podczas wojny daje się łatwiej znieść niż podczas pokoju. Łatwiej znieść i łatwiej wytłumaczyć.


głód-podczas-wojny-daje-ę-łatwiej-znieść-ż-podczas-pokoju-Łatwiej-znieść-i-łatwiej-wytłumaczyć
stanisława fleszarowa - muskatgłódpodczaswojnydajesięłatwiejznieśćniżpokojuŁatwiejwytłumaczyćgłód podczaspodczas wojnywojny dajedaje sięsię łatwiejłatwiej znieśćznieść niżniż podczaspodczas pokojuŁatwiej znieśćznieść ii łatwiejłatwiej wytłumaczyćgłód podczas wojnypodczas wojny dajewojny daje siędaje się łatwiejsię łatwiej znieśćłatwiej znieść niżznieść niż podczasniż podczas pokojuŁatwiej znieść iznieść i łatwieji łatwiej wytłumaczyćgłód podczas wojny dajepodczas wojny daje sięwojny daje się łatwiejdaje się łatwiej znieśćsię łatwiej znieść niżłatwiej znieść niż podczasznieść niż podczas pokojuŁatwiej znieść i łatwiejznieść i łatwiej wytłumaczyćgłód podczas wojny daje siępodczas wojny daje się łatwiejwojny daje się łatwiej znieśćdaje się łatwiej znieść niżsię łatwiej znieść niż podczasłatwiej znieść niż podczas pokojuŁatwiej znieść i łatwiej wytłumaczyć

Łatwiej znieść śmierć bez myśli o niej niż myśl o śmierci bez niebezpieczeństwa. -Blaise Pascal
Łatwiej-znieść-śmierć-bez-myśli-o-niej-ż-myśl-o-śmierci-bez-niebezpieczeństwa
W czasie najdłuższego nawet pokoju nie wygłasza się tylu bredni i fałszów, co podczas najkrótszej wojny. -Anonim
w-czasie-najdłuższego-nawet-pokoju-nie-wygłasza-ę-tylu-bredni-i-fałszów-co-podczas-najkrótszej-wojny
Nic nie jest tak szybkie jak kalumnia: niczego łatwiej nie można rzucić, łatwiej zaakceptować, ani szybciej rozprowadzić. -Cyceron
nic-nie-jest-tak-szybkie-jak-kalumnia-niczego-łatwiej-nie-można-rzucić-łatwiej-zaakceptować-ani-szybciej-rozprowadzić
Lepiej skrócić o głowę niewinnego niż zawahać się podczas wojny. -Józef Stalin
lepiej-skróć-o-głowę-niewinnego-ż-zawahać-ę-podczas-wojny
Łatwiej dostrzega się błąd niż prawdę. -Anonim
Łatwiej-dostrzega-ę-błąd-ż-prawdę