Głównym celem edukacji jest nie nauka, lecz rozbudzenie ducha.


głównym-celem-edukacji-jest-nie-nauka-lecz-rozbudzenie-ducha
ernest renangłównymcelemedukacjijestnienaukaleczrozbudzenieduchagłównym celemcelem edukacjiedukacji jestjest nienie naukalecz rozbudzenierozbudzenie duchagłównym celem edukacjicelem edukacji jestedukacji jest niejest nie naukalecz rozbudzenie duchagłównym celem edukacji jestcelem edukacji jest nieedukacji jest nie naukagłównym celem edukacji jest niecelem edukacji jest nie nauka

Głównym ce­lem edu­kac­ji jest nie nauka, lecz roz­budze­nie ducha.Celem edukacji jest zastąpić pusty umysł otwartym.Naszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej ręki.Naszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej rękiCelem edukacji jest uczynić cię filozofem na tyle, abyś zaakceptował fakt, że będziesz mało zarabiał.Nauka jest najlepszą drogą do tego, żeby ducha ludzkiego uczynić heroicznym.