Głównym powołaniem człowieka jest raczej służyć, niż zmuszać do posłuchu.


głównym-powołaniem-człowieka-jest-raczej-służyć-ż-zmuszać-do-posłuchu
albert einsteingłównympowołaniemczłowiekajestraczejsłużyćniżzmuszaćdoposłuchugłównym powołaniempowołaniem człowiekaczłowieka jestjest raczejraczej służyćniż zmuszaćzmuszać dodo posłuchugłównym powołaniem człowiekapowołaniem człowieka jestczłowieka jest raczejjest raczej służyćniż zmuszać dozmuszać do posłuchugłównym powołaniem człowieka jestpowołaniem człowieka jest raczejczłowieka jest raczej służyćniż zmuszać do posłuchugłównym powołaniem człowieka jest raczejpowołaniem człowieka jest raczej służyć

Powołaniem człowieka jest budować świat przeciwko światu.Najistotniejszym i naturalnym powołaniem człowieka jest jego doskonalenie się.In­dy­widual­ność jest raczej drogą niż ce­lem i raczej drogą je­dyną niż najlepszą.Indywidualność jest raczej drogą niż celem i raczej drogą jedyną niż najlepszą.Miłość - jest wcześniej niż Życie -trwa dłużej niż Śmierć - jest Stworzenia Pierwszym Aktem - głównym Aktorem Na scenie, jaką jest Ziemia.Współcześni cenią raczej człowieka niż jego zasługi, przyszłe pokolenia - odwrotnie.