Głębo­kość pa­radok­su mie­rzy­my sze­rokością uśmiechu.


głębo­kość-pa­radok­su-mie­rzy­my-sze­rokośą-uśmiechu
feliks rajczakgłębo­kośćpa­radok­sumie­rzy­mysze­rokościąuśmiechugłębo­kość pa­radok­supa­radok­su mie­rzy­mymie­rzy­my sze­rokościąsze­rokością uśmiechugłębo­kość pa­radok­su mie­rzy­mypa­radok­su mie­rzy­my sze­rokościąmie­rzy­my sze­rokością uśmiechugłębo­kość pa­radok­su mie­rzy­my sze­rokościąpa­radok­su mie­rzy­my sze­rokością uśmiechugłębo­kość pa­radok­su mie­rzy­my sze­rokością uśmiechu

Ja­kość mas­ki mie­rzy się w ska­li uśmiechu. -thrillofit
ja­kość-mas­ki-mie­rzy ę-w ska­li-uśmiechu
Wiel­kość umysłu nie mie­rzy się centymetrem. -Bujak Bogusław
wiel­kość-umysłu-nie mie­rzy ę-centymetrem
Wiel­kość człowieka mie­rzy­my wiel­kością wolności. -Yannis Ritsos
wiel­kość-człowieka-mie­rzy­my-wiel­kośą-wolnoś
Naród, który nie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kich, kończy się. Trze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąć jej. -Stefan Wyszyński
naród-który-nie wie­rzy-w wiel­kość-i nie chce-ludzi-wiel­kich-kończy-ę-trze­ba wie­rzyć-w swą-wiel­kość-i pragnąć-jej
Ludzie, którzy przes­tają wie­rzyć w Bo­ga, lub bos­kość, na­dal jed­nak wierzą w diabła. Zło jest zaw­sze możli­we. A bos­kość jest od­wie­cznie trud­na do pojęcia. -Luanne Rice
ludzie-którzy-przes­tają-wie­rzyć-w bo­ga-lub-bos­kość-na­dal-jed­nak-wierzą-w diabła-zło jest zaw­sze-możli­we-a bos­kość