Głośniej niźli w rozmowach Bóg przemawia w ciszy, I kto w sercu ucichnie, zaraz go usłyszy.


głośniej-źli-w-rozmowach-bóg-przemawia-w-ciszy-i-kto-w-sercu-ucichnie-zaraz-go-usłyszy
adam mickiewiczgłośniejniźlirozmowachbógprzemawiaciszyktosercuucichniezarazgousłyszygłośniej niźliniźli ww rozmowachrozmowach bógbóg przemawiaprzemawia ww ciszyi ktokto ww sercusercu ucichniezaraz gogo usłyszygłośniej niźli wniźli w rozmowachw rozmowach bógrozmowach bóg przemawiabóg przemawia wprzemawia w ciszyi kto wkto w sercuw sercu ucichniezaraz go usłyszygłośniej niźli w rozmowachniźli w rozmowach bógw rozmowach bóg przemawiarozmowach bóg przemawia wbóg przemawia w ciszyi kto w sercukto w sercu ucichniegłośniej niźli w rozmowach bógniźli w rozmowach bóg przemawiaw rozmowach bóg przemawia wrozmowach bóg przemawia w ciszyi kto w sercu ucichnie

Głośniej niżeli w roz­mo­wach Bóg prze­mawia w ciszy. I kto w ser­cu ucichnie, za­raz Go usłyszy.W ciszy nic się nie usłyszy.Sprawiedliwy w ciszy gdy wzywa Boga, Bóg widzi, Bóg słyszy, Bóg schodzi.Ja Ty razem marzę... Chmu­ry na niebie wołam do ciebie wołam cię w ciszy nikt nie usłyszy Leżę na trawie wiat­rem się bawię całuję lekko ust twoich miękkość zaklętą w płatkach kwiatu bławatka Młodości Bóg folguje, błędy starych karze zaraz, bo mieli czas nauczyć się.Entuzjazm nie zawsze przemawia za tym, kto go wzbudza, ale zawsze za tym, kto go odczuwa.