Głośniej niźli w rozmowach Bóg przemawia w ciszy, I kto w sercu ucichnie, zaraz go usłyszy.


głośniej-źli-w-rozmowach-bóg-przemawia-w-ciszy-i-kto-w-sercu-ucichnie-zaraz-go-usłyszy
adam mickiewiczgłośniejniźlirozmowachbógprzemawiaciszyktosercuucichniezarazgousłyszygłośniej niźliniźli ww rozmowachrozmowach bógbóg przemawiaprzemawia ww ciszyi ktokto ww sercusercu ucichniezaraz gogo usłyszygłośniej niźli wniźli w rozmowachw rozmowach bógrozmowach bóg przemawiabóg przemawia wprzemawia w ciszyi kto wkto w sercuw sercu ucichniezaraz go usłyszygłośniej niźli w rozmowachniźli w rozmowach bógw rozmowach bóg przemawiarozmowach bóg przemawia wbóg przemawia w ciszyi kto w sercukto w sercu ucichniegłośniej niźli w rozmowach bógniźli w rozmowach bóg przemawiaw rozmowach bóg przemawia wrozmowach bóg przemawia w ciszyi kto w sercu ucichnie

Głośniej niżeli w roz­mo­wach Bóg prze­mawia w ciszy. I kto w ser­cu ucichnie, za­raz Go usłyszy. -Adam Mickiewicz
głośniej-żeli-w roz­mo­wach-bóg-prze­mawia-w ciszy-i-kto-w ser­cu-ucichnie-za­raz-go usłyszy
Sprawiedliwy w ciszy gdy wzywa Boga, Bóg widzi, Bóg słyszy, Bóg schodzi. -Wacław Szymanowski
sprawiedliwy-w-ciszy-gdy-wzywa-boga-bóg-widzi-bóg-słyszy-bóg-schodzi
Młodości Bóg folguje, błędy starych karze zaraz, bo mieli czas nauczyć się. -Jan Fedorowicz
młodoś-bóg-folguje-błędy-starych-karze-zaraz-bo-mieli-czas-nauczyć-ę
Entuzjazm nie zawsze przemawia za tym, kto go wzbudza, ale zawsze za tym, kto go odczuwa. -Marie Von Ebner - Eschenbach
entuzjazm-nie-zawsze-przemawia-za-tym-kto-go-wzbudza-ale-zawsze-za-tym-kto-go-odczuwa