Głod­ne­mu 'szczęście' na myśli.


głod­ne­mu-'szczęście'-na myśli
chemicalsgłod­ne­mu'szczęście'na myśligłod­ne­mu 'szczęścieszczęście' na myśligłod­ne­mu 'szczęście' na myśli

Głód gasi miłość, a jeżeli nie głód, to czas.Pociąg fizyczny, ta utrata myśli na rzecz głodu ciała niczego między dwojgiem ludzi nie załatwia, bo jak każdy głód także i tę pustkę można załatwić dosytem.Nie męczcie mnie myśli natrętne! To przez was nie śpię i mam w głowie zamęt! - To zad­baj o nas choć troszeczkę!!! -Jes­teśmy głod­ne, brud­ne i nieuczesane!!! Tu prze­leciał, tam skoszto­wał a gdzie in­dziej coś wystukał może spłodził. Jak niedożywiony ciągle jed­nak głod­ny chodził. Moc ,,kucharzy,, prze­cież wielka nie ucho­wa się matrona biada gdy głod­ne panięta.Poez­ja jest sta­ra jak świat i skończy się do­piero z nim ra­zem. Wy­nale­ziono pług, aby zas­po­koić głód chle­ba, i wy­nale­ziono poezję, aby zas­po­koić głód piękna.Na jej us­tach na­malo­wane szczęście, w oczach cier­pienie, a w głowie myśli samobójcze...