Głos przyrodzenia zagłusza głos sumienia.


głos-przyrodzenia-zagłusza-głos-sumienia
jan sztaudyngergłosprzyrodzeniazagłuszagłossumieniagłos przyrodzeniaprzyrodzenia zagłuszazagłusza głosgłos sumieniagłos przyrodzenia zagłuszaprzyrodzenia zagłusza głoszagłusza głos sumieniagłos przyrodzenia zagłusza głosprzyrodzenia zagłusza głos sumieniagłos przyrodzenia zagłusza głos sumienia

Głos sumienia i głos honoru brzmią cichutko, gdy kiszki marsza grają.Cza­sem ce­lowo zagłusza­my głos ser­ca w oba­wie przed niepowodzeniem...I głos sumienia przechodzi mutację.Nawet głos sumienia ma chrypkę.Wsłuchujemy się w głos sumienia, a to tylko echo.Głos sumienia też miewa fałszywe brzmienia.