Głos sumienia i głos honoru brzmią cichutko, gdy kiszki marsza grają.


głos-sumienia-i-głos-honoru-brzmią-cichutko-gdy-kiszki-marsza-grają
denis diderotgłossumieniagłoshonorubrzmiącichutkogdykiszkimarszagrajągłos sumieniasumienia ii głosgłos honoruhonoru brzmiąbrzmią cichutkogdy kiszkikiszki marszamarsza grajągłos sumienia isumienia i głosi głos honorugłos honoru brzmiąhonoru brzmią cichutkogdy kiszki marszakiszki marsza grajągłos sumienia i głossumienia i głos honorui głos honoru brzmiągłos honoru brzmią cichutkogdy kiszki marsza grajągłos sumienia i głos honorusumienia i głos honoru brzmiąi głos honoru brzmią cichutko

Głos przyrodzenia zagłusza głos sumienia.Serce jest starsze i ma pierwszy głos, rozum jest młodszy, ale gdy dojrzeje, ma prawo głos zabierać i radzić.I głos sumienia przechodzi mutację.Nawet głos sumienia ma chrypkę.Głos sumienia też miewa fałszywe brzmienia.Wsłuchujemy się w głos sumienia, a to tylko echo.