Głosem narodu jest harmonia czysta, mieczem - jedność i zgoda, celem - prawda.


głosem-narodu-jest-harmonia-czysta-mieczem-jedność-i-zgoda-celem-prawda
cyprian kamil norwidgłosemnarodujestharmoniaczystamieczemjednośćzgodacelemprawdagłosem narodunarodu jestjest harmoniaharmonia czystamieczemjednośćjedność ii zgodacelemprawdagłosem narodu jestnarodu jest harmoniajest harmonia czystajedność ijedność i zgodagłosem narodu jest harmonianarodu jest harmonia czystajedność i zgodagłosem narodu jest harmonia czysta

Dla narodu nie jest to ważne, ile siły roboczej zatrudnia w zakładach wytwórczych, ale ile życia w nich produkuje, bo celem produkcji jest konsumpcja, ale celem konsumpcji jest życie.Prawda rzadko jest czysta, a nigdy prosta.Prawdziwa zgoda na życie jest jednocześnie zgodą na śmierć.Swoboda to nie nasza zgoda z rzeczywistością, lecz zgoda rzeczywistości z nami.Mądrość jest harmonią.Demokracja: rząd narodu poprzez naród i dla narodu.