Głosuj na kandydata, który obiecuje najmniej - będziesz nim najmniej rozczarowany.


głosuj-na-kandydata-który-obiecuje-najmniej-będziesz-nim-najmniej-rozczarowany
bernard maunes baruchgłosujnakandydataktóryobiecujenajmniejbędziesznimrozczarowanygłosuj nana kandydataktóry obiecujeobiecuje najmniejnajmniejbędzieszbędziesz nimnim najmniejnajmniej rozczarowanygłosuj na kandydataktóry obiecuje najmniejobiecuje najmniejbędziesz nimbędziesz nim najmniejnim najmniej rozczarowanyktóry obiecuje najmniejbędziesz nim najmniejbędziesz nim najmniej rozczarowanybędziesz nim najmniej rozczarowany

Najbardziej rozstrzygającym krokiem w życiu kobiety jest ten, który kobieta uważa za najmniej znaczący.Jakże potężny jest wpływ obyczajów i przesądów! To ogromny ciężar, który nas wlecze w kierunku najmniej dla naszych interesów pożądanym.Mężczyzna ambitny chce błyszczeć poprzez swe dzieła lub co najmniej w związku ze swymi dziełami. Kobieta szuka blasku, który mogłaby odbijać.Jaki człowiek jest najmniej pożyteczny? Taki, który nie umie ani rządzić, ani być posłusznym.Ci, których wróg chwali, pewnie najmniej warci.Aktualność jest określeniem tego, co najmniej istotne.