Głowa do góry! - rzekł kat zarzucając stryczek.


głowa-do-góry-rzekł-kat-zarzucając-stryczek
stanisław jerzy lecgłowadogóryrzekłkatzarzucającstryczekgłowa dodo góryrzekłrzekł katkat zarzucajączarzucając stryczekgłowa do góryrzekł katrzekł kat zarzucająckat zarzucając stryczekrzekł kat zarzucającrzekł kat zarzucając stryczekrzekł kat zarzucając stryczek

Gdy woda sięga ust, głowa do góry!Me­men­to mo­ri – rzekł żywy. Car­pe diem – rzekł zmarły.Świat nie jest piłką footballową, Świat się podbija głową! głową! głową!Za co to biją w tyłek, gdy pobłądzi głowa? - Za to, że głowa, błądząc, rozum w tyłku chowa.Zły przykład z góry idzie w każdej stronie; z góry naszego nieszczęścia przyczyna.Co głowa to ro­zum, co ro­zum to głowa, I wo­da so­dowa, i wo­da sodowa.