Głup­cy są ge­nial­ni w niedorzecznościach. Żaden mędrzec nie prze­widzi swym ro­zumem, co ich głupo­ta wymyśli.


głup­cy-są ge­nial­-w niedorzecznościach-Żaden mędrzec-nie prze­widzi-swym-ro­zumem-co ich-głupo­-wymyśli
jan fedorowiczgłup­cysą ge­nial­niw niedorzecznościachaden mędrzecnie prze­widziswymro­zumemco ichgłupo­tawymyśligłup­cy są ge­nial­nisą ge­nial­ni w niedorzecznościachŻaden mędrzec nie prze­widzinie prze­widzi swymswym ro­zumemco ich głupo­tagłupo­ta wymyśligłup­cy są ge­nial­ni w niedorzecznościachŻaden mędrzec nie prze­widzi swymnie prze­widzi swym ro­zumemco ich głupo­ta wymyśliŻaden mędrzec nie prze­widzi swym ro­zumem

Głupcy są genialni w niedorzecznościach. Żaden mędrzec nie przewidzi swym rozumem, co ich głupota wymyśli. -Jan Fedorowicz
głupcy-są-genialni-w-niedorzecznościach-Żaden-mędrzec-nie-przewidzi-swym-rozumem-co-ich-głupota-wymyśli
Mędrzec widzi w lus­trze głup­ca, głupiec przeciwnie. -Hugo Dionizy Steinhaus
mędrzec-widzi-w lus­trze-głup­ca-głupiec-przeciwnie
Żaden ustrój nie wymyśli takiej udręki dla człowieka, na jaką się skaże człowiek ambitny. -Anna Kowalska
Żaden-ustrój-nie-wymyśli-takiej-udręki-dla-człowieka-na-jaką-ę-skaże-człowiek-ambitny
Ge­nial­ność ma gra­nice, głupo­ta jest bezgraniczna. -Elbert Hubbard
ge­nial­ność- gra­nice-głupo­-jest bezgraniczna
Głupiec nie widzi tego samego drzewa, co mędrzec. -William Blake
głupiec-nie-widzi-tego-samego-drzewa-co-mędrzec