Głup­sza od głupo­ty jest uczo­na głupota.


głup­sza-od głupo­ty-jest uczo­na-głupota
henryk ferdynand kadengłup­szaod głupo­tyjest uczo­nagłupotagłup­sza od głupo­tyod głupo­ty jest uczo­najest uczo­na głupotagłup­sza od głupo­ty jest uczo­naod głupo­ty jest uczo­na głupotagłup­sza od głupo­ty jest uczo­na głupota

Ar­chi­tek­tu­ra we­nec­kiego kościoła Święte­go Mar­ka dorównu­je w swej głupo­cie wszys­tkiemu, cze­go uczo­no i do­puszcza­no się pew­no w je­go murach. -Johann Wolfgang Goethe
ar­chi­tek­­ra-we­nec­kiego-kościoła-Święte­go-mar­ka-dorównu­-w swej-głupo­cie-wszys­tkiemu-cze­go-uczo­no-i do­puszcza­no ę
Głup­cy są ge­nial­ni w niedorzecznościach. Żaden mędrzec nie prze­widzi swym ro­zumem, co ich głupo­ta wymyśli. -Jan Fedorowicz
głup­cy-są ge­nial­-w niedorzecznościach-Żaden mędrzec-nie prze­widzi-swym-ro­zumem-co ich-głupo­-wymyśli
Ludzka oso­ba: nienajmądrzej­sza bo znaj­dzie się ktoś mądrzej­szy i nie głup­sza bo znaj­dzie się ktoś głup­szy. (Ideal­ne porówna­nie jedności). -S.Aleksandra
ludzka-oso­ba-nienajmądrzej­sza-bo znaj­dzie ę-ktoś-mądrzej­szy-i nie głup­sza-bo znaj­dzie ę-ktoś-głup­szy
Jest tyl­ko jed­na rzecz głup­sza od op­ty­miz­mu: pesymizm. -Tristan Bernard
jest-tyl­ko-jed­na-rzecz-głup­sza-od op­ty­miz­mu-pesymizm
Żyra­fa-jest głup­sza-od psa-cho­ciaż-pat­rzy-na niego-z góry-lesław-nowara