Głupcy wszędzie piszą swoje imię i tytuły.


głupcy-wszędzie-piszą-swoje-imię-i-tytuły
anonimgłupcywszędziepisząswojeimiętytułygłupcy wszędziewszędzie pisząpiszą swojeswoje imięimię ii tytułygłupcy wszędzie pisząwszędzie piszą swojepiszą swoje imięswoje imię iimię i tytułygłupcy wszędzie piszą swojewszędzie piszą swoje imiępiszą swoje imię iswoje imię i tytułygłupcy wszędzie piszą swoje imięwszędzie piszą swoje imię ipiszą swoje imię i tytuły

Okręt mieć musi, jak człowiek, swoje imię. -Maria Konopnicka
okręt-mieć-musi-jak-człowiek-swoje-imię
Noc nie ma pisanych dziejów, gdyż ci, którzy piszą, śpią albo piszą w nocy. -Adolf Dygasiński
noc-nie-pisanych-dziejów-gdyż-którzy-piszą-śpią-albo-piszą-w-nocy
Masa jest w sensie religijnym tam wszędzie, gdzie człowiek zostaje ograbiony z własnej wartości w imię jakiegokolwiek innego celu. -Gertrud von Le Fort
masa-jest-w-sensie-religijnym-tam-wszędzie-gdzie-człowiek-zostaje-ograbiony-z-własnej-wartoś-w-imię-jakiegokolwiek-innego-celu
Ze wszystkich rodzajów głupców najnieznośniejsi są głupcy uczeni, najzabawniejsi głupcy starzy. -Stefan Witwicki
ze-wszystkich-rodzajów-głupców-najnieznośniejsi-są-głupcy-uczeni-najzabawniejsi-głupcy-starzy
Nie każdy zdobi tytuły, które nosi. -Jacek Wejroch
nie-każdy-zdobi-tytuły-które-nosi
Serce, jak firmament, ma swoje meteory, swoje komety, swoje błyskawice. -Alfons Allais
serce-jak-firmament-swoje-meteory-swoje-komety-swoje-błyskawice