Głupi człowiek ma ser­ce na języ­ku, mądry - język na sercu.


głupi-człowiek- ser­-na języ­ku-mądry- język-na sercu
tukidydesgłupiczłowiekma ser­cena języ­kumądry językna sercugłupi człowiekczłowiek ma ser­cema ser­ce na języ­ku język na sercugłupi człowiek ma ser­ceczłowiek ma ser­ce na języ­kugłupi człowiek ma ser­ce na języ­ku

Człowiek głupi ma serce na języku, mądry ma język w sercu. -Tukidydes
człowiek-głupi-serce-na-języku-mądry-język-w-sercu
ko jest głupi?a kto mądry? zmie­rzy ser­ce,,,nie przyrządy... -poeta wyklęty
ko jest głupia-kto-mądry-zmie­rzy-ser­nie-przyrządy
Człowiek mądry liczy na swoją pracę, głupi ufa złudzeniom. -Ali
człowiek-mądry-liczy-na-swoją-pracę-głupi-ufa-złudzeniom
Mądry naród karze swoich głupców, głupi - mędrców. -Piotr Szreniawski
mądry-naród-karze-swoich-głupców-głupi- mędrców