Głupi nie słucha rady przyjaciół, rozumny korzysta z obmowy nieprzyjaciół.


głupi-nie-słucha-rady-przyjaciół-rozumny-korzysta-z-obmowy-nieprzyjaciół
kazimierz brodzińskigłupiniesłucharadyprzyjaciółrozumnykorzystaobmowynieprzyjaciółgłupi nienie słuchasłucha radyrady przyjaciółrozumny korzystakorzysta zz obmowyobmowy nieprzyjaciółgłupi nie słuchanie słucha radysłucha rady przyjaciółrozumny korzysta zkorzysta z obmowyz obmowy nieprzyjaciółgłupi nie słucha radynie słucha rady przyjaciółrozumny korzysta z obmowykorzysta z obmowy nieprzyjaciółgłupi nie słucha rady przyjaciółrozumny korzysta z obmowy nieprzyjaciół

Rozumny: Rozumny najczęściej korzysta z prawa milczenia. -Jerzy Szulc
rozumny-rozumny-najczęściej-korzysta-z-prawa-milczenia
Zazwyczaj prosi się o rady, by ich nie słuchać albo jeśli się ich słucha, to po to jedynie, by móc się gniewać później na tego, kto rady udzielił. -Aleksander Dumas (ojciec)
zazwyczaj-prosi-ę-o-rady-by-ich-nie-słuchać-albo-śli-ę-ich-słucha-to-po-to-jedynie-by-móc-ę-gniewać-później-na-tego-kto-rady-udzielił
I ten co obmawia i ten co słucha obmowy źle czyni, jeden grzeszy językiem, drugi uszami. -Klementyna Hoffmanowa
i-ten-co-obmawia-i-ten-co-słucha-obmowy-ź-czyni-jeden-grzeszy-językiem-drugi-uszami
Przyjaciół i nieprzyjaciół trzeba sądzić jednaką miarą. -Menander
przyjaciół-i-nieprzyjaciół-trzeba-sądzić-jednaką-miarą
Ko­bieca ra­da niewiel­ka to rzecz, ale głupi, kto jej nie słucha. -Saavedra Miguel de Cervantes
ko­bieca-ra­da-niewiel­ka-to rzecz-ale-głupi-kto-jej-nie słucha
Gdy człowiek rozumny zacznie mówić jakieś zdanie, nie domyślamy się jak je skończy. Gdy zacznie głupi - wiemy na pewno. -Antoni Słonimski
gdy-człowiek-rozumny-zacznie-mówić-jakieś-zdanie-nie-domyślamy-ę-jak-skończy-gdy-zacznie-głupi-wiemy-na-pewno