Głupi niedźwiedziu! Gdybyś w mateczniku siedział, Nigdy by się o tobie Wojski nie dowiedział.


głupi-niedźwiedziu-gdybyś-w-mateczniku-siedział-nigdy-by-ę-o-tobie-wojski-nie-dowiedział
adam mickiewiczgłupiniedźwiedziugdybyśmatecznikusiedziałnigdybysiętobiewojskiniedowiedziałgłupi niedźwiedziugdybyś ww matecznikumateczniku siedziałnigdy byby sięo tobietobie wojskiwojski nienie dowiedziałgdybyś w matecznikuw mateczniku siedziałnigdy by sięby się osię o tobieo tobie wojskitobie wojski niewojski nie dowiedziałgdybyś w mateczniku siedziałnigdy by się oby się o tobiesię o tobie wojskio tobie wojski nietobie wojski nie dowiedziałnigdy by się o tobieby się o tobie wojskisię o tobie wojski nieo tobie wojski nie dowiedział

Gdybyś wiedział, co myślę o Tobie, gdybyś wiedział, co czuję do Ciebie, inaczej patrzyłbyś na mnie, inaczej byś patrzył na siebie.Nie dowiaduj się nigdy, komu bije dzwon; on bije tobie.Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki, Bądź pochwalon Boże wielki.Gdybyś prawdziwie oczy swe otworzył i widział, ujrzałbyś swój wizerunek we wszystkich wizerunkach. A gdybyś uszy swe otworzył i słuchał, usłyszałbyś głos swój we wszystkich głosach.Pamiętaj tylko to, co dobre; to, co złe, nigdy o tobie nie zapomni.