Głupi to, który na owoc pat­rzy, a jak wy­soko wi­si, nie myśli.


głupi-to-który-na owoc-pat­rzy-a jak wy­soko-wi­-nie myśli
wincenty ignacy marewiczgłupitoktóryna owocpat­rzya jak wy­sokowi­sinie myśliktóry na owocna owoc pat­rzya jak wy­soko wi­siktóry na owoc pat­rzy

Głupi to, który na owoc patrzą, a jak wysoko wisi, nie myśli. -Wincenty Ignacy Marewicz
głupi-to-który-na-owoc-patrzą-a-jak-wysoko-wisi-nie-myśli
Nie oce­niaj suk­ce­su człowieka po tym jak wy­soko się wspiął, lecz jak wy­soko od­bił się od dna. -George Smith Patton
nie-oce­niaj-suk­­su-człowieka-po tym-jak wy­soko ę-wspiął-lecz-jak wy­soko-od­bił ę-od dna
Ko­bieta, która pat­rzy na jed­ne­go tyl­ko mężczyznę al­bo na jed­ne­go tyl­ko nie pat­rzy - na­suwa to sa­mo podejrzenie. -Jean de La Bruyére
ko­bieta-która-pat­rzy-na jed­ne­go-tyl­ko-mężczyznę-al­bo-na jed­ne­go-tyl­ko-nie pat­rzy- na­suwa-to ­mo-podejrzenie