Głupi to, który na owoc patrzą, a jak wysoko wisi, nie myśli.


głupi-to-który-na-owoc-patrzą-a-jak-wysoko-wisi-nie-myśli
wincenty ignacy marewiczgłupitoktórynaowocpatrząjakwysokowisiniemyśliktóry nana owocowoc patrząjak wysokowysoko wisinie myśliktóry na owocna owoc patrząa jak wysokojak wysoko wisiktóry na owoc patrząa jak wysoko wisi

Głupi to, który na owoc pat­rzy, a jak wy­soko wi­si, nie myśli. -Wincenty Ignacy Marewicz
głupi-to-który-na owoc-pat­rzy-a jak wy­soko-wi­-nie myśli
Piękno: owoc, na który patrzymy, nie wyciągając ręki. -Simone Weil
piękno-owoc-na-który-patrzymy-nie-wyciągając-ręki
Głupi na głupiego ... - Gdy­bym był tak głupi jak ty, to bym cię przezywał. -Kapitan
głupi-na głupiego-gdy­bym-był-tak-głupi-jak ty-to bym-ę-przezywał