Głupia i prosta kobieta - to dar niebios.


głupia-i-prosta-kobieta-to-dar-niebios
woltergłupiaprostakobietatodarniebiosgłupia ii prostaprosta kobietakobietadar niebiosgłupia i prostai prosta kobietaprosta kobietagłupia i prosta kobietai prosta kobietagłupia i prosta kobieta

Doskonałość to dar niebios, tylko pragnienie doskonałości to norma człowieka.Niegodziwi pochlebcy, najbardziej złowrogi dar, jakim władców karze niebios wyrok srogi.Nie mów nigdy wobec mężczyzny, że jakaś kobieta jest piękna, bo mógłby sobie wyobrazić, że ty jej nie dorównujesz. I bądź pewna, że żadna kobieta nie będzie na tyle głupia, aby odwzajemnić twoje pochwały.Kobieta jest zawsze dość mądrą na to, aby uchodzić za głupią.Prawdziwa kobieta? posiada ona szczególny dar budzenia i rozwijania w mężczyźnie wszystkiego, co dobre i szlachetne.Ge­niusz to dar potężnej in­wen­cji, dar uogólnienia i wyboru.