Głupiec często widzi głup­ca...Głupiec też.


głupiec-często-widzi-głup­cagłupiec-też
karaczan19głupiecczęstowidzigłup­cagłupiecteżgłupiec częstoczęsto widziwidzi głup­cagłupiecgłup­cagłupiec teżgłupiec często widziczęsto widzi głup­cagłupiecwidzi głup­cagłupiec teżgłupiec często widzi głup­cagłupiecczęsto widzi głup­cagłupiec teżgłupiec często widzi głup­cagłupiec też

Mędrzec widzi w lus­trze głup­ca, głupiec przeciwnie.Mędrzec widzi w lustrze głupca, głupiec przeciwnie.Głupiec nie widzi tego samego drzewa, co mędrzec.Tyl­ko głupiec nie ma wątpliwości.Tylko głupiec ma odpowiedź na wszystko.Tylko głupiec nie ma wątpliwości.