Głupiec często widzi głup­ca...Głupiec też.


głupiec-często-widzi-głup­cagłupiec-też
karaczan19głupiecczęstowidzigłup­cagłupiecteżgłupiec częstoczęsto widziwidzi głup­cagłupiecgłup­cagłupiec teżgłupiec często widziczęsto widzi głup­cagłupiecwidzi głup­cagłupiec teżgłupiec często widzi głup­cagłupiecczęsto widzi głup­cagłupiec teżgłupiec często widzi głup­cagłupiec też

Mędrzec widzi w lus­trze głup­ca, głupiec przeciwnie. -Hugo Dionizy Steinhaus
mędrzec-widzi-w lus­trze-głup­ca-głupiec-przeciwnie
Mędrzec widzi w lustrze głupca, głupiec przeciwnie. -Hugo Dyonizy Steinhaus
mędrzec-widzi-w-lustrze-głupca-głupiec-przeciwnie
Głupiec nie widzi tego samego drzewa, co mędrzec. -William Blake
głupiec-nie-widzi-tego-samego-drzewa-co-mędrzec