Głupiec i mędrzec nie widzą te­go sa­mego drzewa.


głupiec-i mędrzec-nie widzą-te­go-­mego-drzewa
william blakegłupieci mędrzecnie widząte­gosa­megodrzewagłupiec i mędrzeci mędrzec nie widząnie widzą te­gote­go sa­megosa­mego drzewagłupiec i mędrzec nie widząi mędrzec nie widzą te­gonie widzą te­go sa­megote­go sa­mego drzewagłupiec i mędrzec nie widzą te­goi mędrzec nie widzą te­go sa­megonie widzą te­go sa­mego drzewagłupiec i mędrzec nie widzą te­go sa­megoi mędrzec nie widzą te­go sa­mego drzewa

Głupiec nie widzi tego samego drzewa, co mędrzec.Mędrzec widzi w lustrze głupca, głupiec przeciwnie.Mędrzec widzi w lus­trze głup­ca, głupiec przeciwnie.Milczący głupiec czyni korzystniejsze wrażenie niż gadający mędrzec.Więcej bredni powiedzieć może głupiec w pięciu minutach niż mędrzec przez pięć lat odgadnąć.Mędrzec jest mędrcem tylko dlatego, że kocha. Zaś głupiec jest głupcem, bo wydaje mu się, że miłość zrozumiał.