Głupiec nie widzi tego samego drzewa, co mędrzec.


głupiec-nie-widzi-tego-samego-drzewa-co-mędrzec
william blakegłupiecniewidzitegosamegodrzewacomędrzecgłupiec nienie widziwidzi tegotego samegosamego drzewaco mędrzecgłupiec nie widzinie widzi tegowidzi tego samegotego samego drzewagłupiec nie widzi tegonie widzi tego samegowidzi tego samego drzewagłupiec nie widzi tego samegonie widzi tego samego drzewa

Głupiec i mędrzec nie widzą te­go sa­mego drzewa.Mędrzec widzi w lustrze głupca, głupiec przeciwnie.Mędrzec widzi w lus­trze głup­ca, głupiec przeciwnie.Głupiec często widzi głup­ca...Głupiec też.Mędrzec nie mówi tego co wie, głupiec nie wie tego co mówi.Milczący głupiec czyni korzystniejsze wrażenie niż gadający mędrzec.