Głupim jest człowiek, który uważa, że szczęście jest jakimś rzeczywistym stanem rzeczy. Ono jest jego własnym co do tego złudzeniem.


głupim-jest-człowiek-który-uważa-że-szczęście-jest-jakimś-rzeczywistym-stanem-rzeczy-ono-jest-jego-własnym-co-do-tego-złudzeniem
erazm z rotterdamugłupimjestczłowiekktóryuważażeszczęściejakimśrzeczywistymstanemrzeczyonojegowłasnymcodotegozłudzeniemgłupim jestjest człowiekktóry uważaże szczęścieszczęście jestjest jakimśjakimś rzeczywistymrzeczywistym stanemstanem rzeczyono jestjest jegojego własnymwłasnym coco dodo tegotego złudzeniemgłupim jest człowiekże szczęście jestszczęście jest jakimśjest jakimś rzeczywistymjakimś rzeczywistym stanemrzeczywistym stanem rzeczyono jest jegojest jego własnymjego własnym cowłasnym co doco do tegodo tego złudzeniemże szczęście jest jakimśszczęście jest jakimś rzeczywistymjest jakimś rzeczywistym stanemjakimś rzeczywistym stanem rzeczyono jest jego własnymjest jego własnym cojego własnym co dowłasnym co do tegoco do tego złudzeniemże szczęście jest jakimś rzeczywistymszczęście jest jakimś rzeczywistym stanemjest jakimś rzeczywistym stanem rzeczyono jest jego własnym cojest jego własnym co dojego własnym co do tegowłasnym co do tego złudzeniem

Śmierć jest najmniejszym złem z tego wszystkiego, co uważa za zło człowiek. -Johann Gottlieb Fichte
Śmierć-jest-najmniejszym-złem-z-tego-wszystkiego-co-uważa-za-zło-człowiek
Uważam za szczęśliwego tego, który szczęście swoje zawdzięcza naturze, ale podziwiam i szanuję tego, który szczęście stworzył sobie sam, który stworzył je silną wolą i energią. -Anonim
uważam-za-szczęśliwego-tego-który-szczęście-swoje-zawdzięcza-naturze-ale-podziwiam-i-szanuję-tego-który-szczęście-stworzył-sobie-sam
Ku­puje­my szczęście, dla­tego nig­dy go nie poczu­jemy... Szczęście bo­wiem jest sa­mym ruchem który wkłada­my w je­go osiągnięcie. -Duch_Sumienia
ku­puje­my-szczęście-dla­tego-nig­dy-go nie poczu­jemy-szczęście bo­wiem-jest ­mym-ruchem-który-wkłada­my-w ­go-osiągnięcie
Nigdy nie podpisałbym się własnym nazwiskiem pod produktem, który nie ma w sobie tego, co jest najlepsze we mnie. -John Deere
nigdy-nie-podpisałbym-ę-własnym-nazwiskiem-pod-produktem-który-nie-w-sobie-tego-co-jest-najlepsze-we-mnie