Głupio to jest urządzone, że im człowiek starszy i w gruncie rzeczy słabszy, tym więcej potrzeba mu sił.


głupio-to-jest-urządzone-że-im-człowiek-starszy-i-w-gruncie-rzeczy-słabszy-tym-więcej-potrzeba-mu-ł
ewa szumańskagłupiotojesturządzoneżeimczłowiekstarszygruncierzeczysłabszytymwięcejpotrzebamusiłjest urządzoneże imim człowiekczłowiek starszystarszy iw grunciegruncie rzeczyrzeczy słabszytym więcejwięcej potrzebapotrzeba mumu siłgłupio to jestże im człowiekim człowiek starszyczłowiek starszy istarszy i wi w grunciew gruncie rzeczygruncie rzeczy słabszytym więcej potrzebawięcej potrzeba mupotrzeba mu siłgłupio to jest urządzoneże im człowiek starszyim człowiek starszy iczłowiek starszy i wstarszy i w grunciei w gruncie rzeczyw gruncie rzeczy słabszytym więcej potrzeba muwięcej potrzeba mu siłże im człowiek starszy iim człowiek starszy i wczłowiek starszy i w grunciestarszy i w gruncie rzeczyi w gruncie rzeczy słabszytym więcej potrzeba mu sił

Za ateizmem przemawia wiele argumentów. Więcej niż za religią. W gruncie rzeczy to logiczne, żeby być ateistą. Tak jak logiczne i rozumne jest to, żeby się nie zakochać... A przecież ludzie nie są w tym przypadku logiczni. Na szczęście.W gruncie rzeczy człowiek nigdy nie wierzy w rzeczy ostateczne. Wie, że zdarzyły się innym, ale siebie nie potrafi w nich umiejscowić.Cza­sem jest tak że czym więcej o czymś marzysz tym więcej w życiu po­jawia się zdarzeń unie­rzeczy­wis­tniających to marze­nie. Tak jak­by rzeczy­wiście is­tniała ja­kaś siła wyższa...Ten kto Cię obraził jest albo silniejszy, albo słabszy od ciebie. Jeżeli jest słabszy, oszczędź go. Jeżeli silniejszy, oszczędź siebie.Nadmierna dbałość rodziców o ich własne dzieci, a niechęć do cudzych jest tak jak poczucie klasowe, patriotyzm, troska o zbawienie własnej duszy i tym podobne cnoty - nikczemną ekskluzywnością w gruncie rzeczy.Była w tym człowieku tajemnica, tajemnica, którą chciał wyjaśnić. Ale w gruncie rzeczy jest tylko tajemnica biedy, która ludziom odbiera imię i przeszłość.