Głupo­ta to brzmi tłumnie.


głupo­-to brzmi-tłumnie
zbigniew weydykeigłupo­tato brzmitłumniegłupo­ta to brzmito brzmi tłumniegłupo­ta to brzmi tłumnie

Głupota -- to brzmi tłumnie.Klienci mogą schodzić się tłumnie, ale zadowolenie odczuwają pojedynczoCzłowiek - to brzmi dumnie.Człowiek! [. . . ] to brzmi dumnie!Każda cisza inaczej brzmi.Gdy mowa o wolnych zawodach,