Głupota jest też pewnym sposobem używania umysłu.


głupota-jest-też-pewnym-sposobem-używania-umysłu
anonimgłupotajestteżpewnymsposobemużywaniaumysługłupota jestjest teżteż pewnympewnym sposobemsposobem używaniaużywania umysługłupota jest teżjest też pewnymteż pewnym sposobempewnym sposobem używaniasposobem używania umysługłupota jest też pewnymjest też pewnym sposobemteż pewnym sposobem używaniapewnym sposobem używania umysługłupota jest też pewnym sposobemjest też pewnym sposobem używaniateż pewnym sposobem używania umysłu

Głupota - jest też pewnym sposobem używania umysłu.Najlepszym sposobem na rozpędzenie melancholii jest widok kryminalnego procesu, głupota bowiem sędziów bywa zazwyczaj niezwykle ucieszna.Przeciw niejednej obronie. Najbardziej zdradzieckim sposobem szkodzenia jakiejś sprawie jest bronić jej z umysłu błędnymi argumentami.By zwyciężać, trzeba być pewnym swego celu, czyli wiedzieć, czego się pragnie; niezbędne jest też głębokie pragnienie, by to zdobyć.Głupo­ta - jest też pew­nym spo­sobem używa­nia umysłu.Lenistwo jest głupotą ciała, a głupota lenistwem ducha.