Głupota - jest też pewnym sposobem używania umysłu.


głupota-jest-też-pewnym-sposobem-używania-umysłu
karol irzykowskigłupotajestteżpewnymsposobemużywaniaumysługłupotajestjest teżteż pewnympewnym sposobemsposobem używaniaużywania umysłujest teżjest też pewnymteż pewnym sposobempewnym sposobem używaniasposobem używania umysłujest też pewnymjest też pewnym sposobemteż pewnym sposobem używaniapewnym sposobem używania umysłujest też pewnym sposobemjest też pewnym sposobem używaniateż pewnym sposobem używania umysłu

Głupota jest też pewnym sposobem używania umysłu. -Anonim
głupota-jest-też-pewnym-sposobem-używania-umysłu
Najlepszym sposobem na rozpędzenie melancholii jest widok kryminalnego procesu, głupota bowiem sędziów bywa zazwyczaj niezwykle ucieszna. -Wiktor Hugo
najlepszym-sposobem-na-rozpędzenie-melancholii-jest-widok-kryminalnego-procesu-głupota-bowiem-sędziów-bywa-zazwyczaj-niezwykle-ucieszna
Przeciw niejednej obronie. Najbardziej zdradzieckim sposobem szkodzenia jakiejś sprawie jest bronić jej z umysłu błędnymi argumentami. -Friedrich Nietzsche
przeciw-niejednej-obronie-najbardziej-zdradzieckim-sposobem-szkodzenia-jakiejś-sprawie-jest-bronić-jej-z-umysłu-błędnymi-argumentami
By zwyciężać, trzeba być pewnym swego celu, czyli wiedzieć, czego się pragnie; niezbędne jest też głębokie pragnienie, by to zdobyć. -Napoleon Hill
by-zwyciężać-trzeba-być-pewnym-swego-celu-czyli-wiedzieć-czego-ę-pragnie-niezbędne-jest-też-głębokie-pragnienie-by-to-zdobyć
Głupo­ta - jest też pew­nym spo­sobem używa­nia umysłu. -Karol Irzykowski
głupo­- jest też-pew­nym-spo­sobem-używa­nia-umysłu
Lenistwo jest głupotą ciała, a głupota lenistwem ducha. -Johann Gottfried Seuma
lenistwo-jest-głupotą-ciała-a-głupota-lenistwem-ducha