Głupszym od nieuka jest głupiec uczony.


głupszym-od-nieuka-jest-głupiec-uczony
moliergłupszymodnieukajestgłupiecuczonygłupszym odod nieukanieuka jestjest głupiecgłupiec uczonygłupszym od nieukaod nieuka jestnieuka jest głupiecjest głupiec uczonygłupszym od nieuka jestod nieuka jest głupiecnieuka jest głupiec uczonygłupszym od nieuka jest głupiecod nieuka jest głupiec uczony

Jedna z największych klęsk cywilizacji: uczony głupiec.Głupi dwakroć jest głupszym, gdy głupstw nie pamięta.Głupiec często widzi głup­ca...Głupiec też.Miłos­na sztu­ka nie dla nieuka.Nie rozstrzygaj sporów pięścią. Zostaw to głupszym.Uczony, który kocha wygodę, nie jest godzien, by go uważano za uczonego.