Głupszym od nieuka jest głupiec uczony.


głupszym-od-nieuka-jest-głupiec-uczony
moliergłupszymodnieukajestgłupiecuczonygłupszym odod nieukanieuka jestjest głupiecgłupiec uczonygłupszym od nieukaod nieuka jestnieuka jest głupiecjest głupiec uczonygłupszym od nieuka jestod nieuka jest głupiecnieuka jest głupiec uczonygłupszym od nieuka jest głupiecod nieuka jest głupiec uczony

Jedna z największych klęsk cywilizacji: uczony głupiec. -Karel Capek
jedna-z-największych-klęsk-cywilizacji-uczony-głupiec
Głupi dwakroć jest głupszym, gdy głupstw nie pamięta. -Franciszek Zabłocki
głupi-dwakroć-jest-głupszym-gdy-głupstw-nie-pamię
Głupiec często widzi głup­ca...Głupiec też. -karaczan19
głupiec-często-widzi-głup­cagłupiec-też
Miłos­na sztu­ka nie dla nieuka. -Ryszard Dorob
miłos­na-sztu­ka-nie dla-nieuka
Nie rozstrzygaj sporów pięścią. Zostaw to głupszym. -Wolter
nie-rozstrzygaj-sporów-pięśą-zostaw-to-głupszym
Uczony, który kocha wygodę, nie jest godzien, by go uważano za uczonego. -Anonim
uczony-który-kocha-wygodę-nie-jest-godzien-by-go-uważano-za-uczonego