Gamratka nie mająca wszystkich cech gamratki przypomina kuchnię bez kucharza, obiad bez wódki, lampę bez oliwy, kluski bez sera!


gamratka-nie-mająca-wszystkich-cech-gamratki-przypomina-kuchnię-bez-kucharza-obiad-bez-wódki-lampę-bez-oliwy-kluski-bez-sera
pietro aretinogamratkaniemającawszystkichcechgamratkiprzypominakuchniębezkucharzaobiadwódkilampęoliwykluskiseragamratka nienie mającamająca wszystkichwszystkich cechcech gamratkigamratki przypominaprzypomina kuchniękuchnię bezbez kucharzaobiad bezbez wódkilampę bezbez oliwykluski bezbez seragamratka nie mającanie mająca wszystkichmająca wszystkich cechwszystkich cech gamratkicech gamratki przypominagamratki przypomina kuchnięprzypomina kuchnię bezkuchnię bez kucharzaobiad bez wódkilampę bez oliwykluski bez seragamratka nie mająca wszystkichnie mająca wszystkich cechmająca wszystkich cech gamratkiwszystkich cech gamratki przypominacech gamratki przypomina kuchnięgamratki przypomina kuchnię bezprzypomina kuchnię bez kucharzagamratka nie mająca wszystkich cechnie mająca wszystkich cech gamratkimająca wszystkich cech gamratki przypominawszystkich cech gamratki przypomina kuchnięcech gamratki przypomina kuchnię bezgamratki przypomina kuchnię bez kucharza

Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli. -Klementyna Hoffmanowa
kobieta-powinna-mieć-naukę-bez-pedanterii-talent-bez-pretensji-cnotę-bez-dumy-szczęście-bez-świadków-wesołość-bez-wielbicieli
Życie bez radości - to lampka bez oliwy. -Anonim
Życie-bez-radoś-to-lampka-bez-oliwy
Życie bez radości to lampka bez oliwy. -Walter Scott
Życie-bez-radoś-to-lampka-bez-oliwy
Bez ognia, bez treści, bez idei, bez polotu wszystko stanie się tylko rutyną i szablonem -Fiodor Dostojewski
bez-ognia-bez-treś-bez-idei-bez-polotu-wszystko-stanie-ę-tylko-rutyną-i-szablonem