Gar­steczka Wspomnień Ulot­nych Niczym Woda Wil­gotne Dłonie  


gar­steczka-wspomnień-ulot­nych-niczym-woda-wil­gotne-dłonie- 
wolfsoulgar­steczkawspomnieńulot­nychniczymwodawil­gotnedłonie gar­steczka wspomnieńwspomnień ulot­nychulot­nych niczymniczym wodawoda wil­gotnewil­gotne dłoniedłonie  gar­steczka wspomnień ulot­nychwspomnień ulot­nych niczymulot­nych niczym wodaniczym woda wil­gotnewoda wil­gotne dłoniewil­gotne dłonie  gar­steczka wspomnień ulot­nych niczymwspomnień ulot­nych niczym wodaulot­nych niczym woda wil­gotneniczym woda wil­gotne dłoniewoda wil­gotne dłonie  gar­steczka wspomnień ulot­nych niczym wodawspomnień ulot­nych niczym woda wil­gotneulot­nych niczym woda wil­gotne dłonieniczym woda wil­gotne dłonie  

Wil­gotne myśli tworzą niekon­tro­lowa­ne ma­sy powietrza.Cze­kam na Ciebie. Dzień się zdaje Ciem­nym, roz­wleczo­nym borem, A ja wciąż cze­kam na tę jasną porę, By maj mi w końcu za­jaśniał majem... I cze­kam -- słońce nie wstaje... Aż ciężkim, par­nym wieczorem Dot­knęły mnie wil­gotne dłonie, Nies­te­ty, nie two­je!... czekałem...Zam­knę lękli­we uczu­cia w jed­nym ulot­nym spoj­rze­niu, ono będzie dla ciebie nieśmier­telnym po­darun­kiem - na pa­lecie wie­cznych wspomnień...Spot­ka­li się po ro­ku tam gdzie poz­na­li ob­cy so­bie, chłodem się przy­wita­li przy­pad­ko­we spot­ka­nie a ile emocji dla niej wil­gotne oczy,a dla niego ,a dla niego nic two­je rozpalone męskie dłonie wyznaczają erotyczny szlak wewnątrz moich ud drżeniem ust ogrzewam cię całego chłonę wil­goć naszych ciał to­pię się we włas­nych gęstych marzeniach przeszklo­nych wodą ko­loru szkarłatu od­bi­cie moje nieruchome zrozpaczone martwe jam jest duszą te­go ciała