Garb stanowi idealną podstawę idei.


garb-stanowi-idealną-podstawę-idei
gunter grassgarbstanowiidealnąpodstawęideigarb stanowistanowi idealnąidealną podstawępodstawę ideigarb stanowi idealnąstanowi idealną podstawęidealną podstawę ideigarb stanowi idealną podstawęstanowi idealną podstawę ideigarb stanowi idealną podstawę idei

Wolność nauczania i wyrażania opinii w książkach i prasie stanowi podstawę zdrowego i naturalnego rozwoju każdego społeczeństwa.Miłość to sprawa idealna, małżeństwo - realna. Połączenie rzeczy realnej z idealną nigdy nie uchodzi bezkarnie.Nie jes­tem wys­tar­czająco dob­ra dla Ciebie ?  Wiesz co to oz­nacza ? Nig­dy nie będę two­ja, nie jes­tem idealna, nie mam fi­gur­ki modelki, ani zacho­wania księżniczki, tym­bar­dziej głosu słowika. Nig­dy nie będę ideal­na w Twoich oczach. Nie warto. Ale i tak codzien­nie wie­czo­rem pat­rze w lus­tro i proszę byś mnie pokochał. Chce być idealna. Idealna.Garb szpeci człowieka, ale zdobi wielbłąda.Garb szpe­ci człowieka, ale zdo­bi wielbłąda.Dla umysłów prostackich rozstrzygającą jest prawdziwość pewnej idei: dla umysłów wyższego typu jest sposób dojścia do idei.