Gdy­byś miał już nig­dy nie zo­baczyć jut­ra, co byś zro­bił dzisiaj? 


gdy­byś-miał-już-nig­dy-nie zo­baczyć-jut­ra-co byś-zro­bił-dzisiaj 
nighthuntressgdy­byśmiałjużnig­dynie zo­baczyćjut­raco byśzro­biłdzisiaj gdy­byś miałmiał jużjuż nig­dynig­dy nie zo­baczyćnie zo­baczyć jut­raco byś zro­biłgdy­byś miał jużmiał już nig­dyjuż nig­dy nie zo­baczyćnig­dy nie zo­baczyć jut­ragdy­byś miał już nig­dymiał już nig­dy nie zo­baczyćjuż nig­dy nie zo­baczyć jut­ragdy­byś miał już nig­dy nie zo­baczyćmiał już nig­dy nie zo­baczyć jut­ra

Trak­tuj życie wie­czne tak, ja­byś miał um­rzeć jut­ro, a życie doczes­ne, jak­byś miał żyć wiecznie. -Mahomet (Muhammad ibn Abd Allah)
trak­tuj-życie-wie­czne-tak-ja­byś-miał-um­rzeć-jut­ro-a życie-doczes­ne-jak­byś-miał-żyć-wiecznie
Gdyby żadne zmiany nie były konieczne, byś osiągnął niezależność finansową - już byś ją miał. -John Cummuta
gdyby-żadne-zmiany-nie-były-konieczne-byś-osiągnął-niezależność-finansową-już-byś-ją-miał
Gdy­by oka­zało się że za 24 godzi­ny um­rzesz, co byś zro­bił ? Z kim spędziłbyś te os­tatnie chwi­le ? Czy miałbyś z kim je spędzić ?  -Ryder
gdy­by-oka­zało ę-że za 24 godzi­ny-um­rzesz-co byś-zro­bił- z kim-spędziłbyś-te os­tatnie-chwi­- czy-miałbyś-z kim
Co byś zro­bił kiedy zaczęłabym ba­wić się Tobą jak zabawką?  -sprawdzsam
co byś-zro­bił-kiedy-zaczęłabym-ba­wić ę-tobą-jak zabawką