Gdy­byśmy ro­bili wszys­tkie rzeczy, które jes­teśmy w sta­nie zro­bić, wpra­wili­byśmy się w og­romne zdumienie.


gdy­byśmy-ro­bili-wszys­tkie-rzeczy-które-jes­teśmy-w sta­nie-zro­bić-wpra­wili­byśmy ę-w og­romne-zdumienie
thomas alva edisongdy­byśmyro­biliwszys­tkierzeczyktórejes­teśmyw sta­niezro­bićwpra­wili­byśmy sięw og­romnezdumieniegdy­byśmy ro­biliro­bili wszys­tkiewszys­tkie rzeczyktóre jes­teśmyjes­teśmy w sta­niew sta­nie zro­bićwpra­wili­byśmy się w og­romnew og­romne zdumieniegdy­byśmy ro­bili wszys­tkiero­bili wszys­tkie rzeczyktóre jes­teśmy w sta­niejes­teśmy w sta­nie zro­bićwpra­wili­byśmy się w og­romne zdumieniegdy­byśmy ro­bili wszys­tkie rzeczyktóre jes­teśmy w sta­nie zro­bić

Gdy­by ludzki mózg był tak pros­ty, że mog­li­byśmy go zro­zumieć, by­libyśmy wte­dy tak głupi, że nie zro­zumieli­byśmy go i tak. -Jostein Gaarder
gdy­by-ludzki-mózg-był-tak-pros­ty-że mog­li­byśmy-go zro­zumieć-by­libyśmy-wte­dy-tak-głupi-że nie zro­zumieli­byśmy
Szko­da że ty­le cza­su nam zaj­mu­je jedze­nie i spa­nie, za ten czas mog­li­byśmy zro­bić ty­le rzeczy.... -daniello
szko­da-że ty­-cza­su-nam-zaj­mu­-jedze­nie-i spa­nie-za ten-czas-mog­li­byśmy-zro­bić-ty­-rzeczy
Są rzeczy dla których jes­teś w sta­nie zro­bić wszys­tko i nic  -Intryga
są rzeczy-dla-których-jes­teś-w sta­nie-zro­bić-wszys­tko-i nic