Gdy­by bo­gowie chcieli, żeby ludzie la­tali, da­liby wszys­tkim bi­lety lotnicze.


gdy­by-bo­gowie-chcieli-żeby-ludzie-­tali-da­liby-wszys­tkim-bi­lety-lotnicze
p » terry pratchett » blask fantastycznygdy­bybo­gowiechcieliżebyludziela­talida­libywszys­tkimbi­letylotniczegdy­by bo­gowiebo­gowie chcieliżeby ludzieludzie la­talida­liby wszys­tkimwszys­tkim bi­letybi­lety lotniczegdy­by bo­gowie chcieliżeby ludzie la­talida­liby wszys­tkim bi­letywszys­tkim bi­lety lotniczeda­liby wszys­tkim bi­lety lotnicze

Bo gdy­by ludzie chcieli zauważać wszys­tko, co dzieje się dookoła, nikt by nicze­go nie robił. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy
bo gdy­by-ludzie-chcieli-zauważać-wszys­tko-co dzieje ę-dookoła-nikt-by nicze­go-nie robił
Bo­gowie wiedzą: śmierć jest nie­szczęściem, inaczej chętnie umiera­liby sami. -Safona
bo­gowie-wiedzą-śmierć-jest nie­szczęściem-inaczej-chętnie-umiera­liby-sami