Gdy­by nie brud­ne skar­petki,


gdy­by-nie brud­ne-skar­petki-mądrość-wyłaziłaby-mu piętami
merongdy­bynie brud­neskar­petkimądrośćwyłaziłabymu piętamigdy­by nie brud­nenie brud­ne skar­petkiwyłaziłaby mu piętamigdy­by nie brud­ne skar­petki

Świat jest tak wspa­niały, że bliźnięta roz­dzielo­ne tuż po na­rodze­niu od­najdują się po la­tach a ja cho­ler­nej skar­petki do pa­ry nie mogę znaleźć! Od wschodu - mądrość, - kłamstwa i ciemnota. Karności harap lub samotrzask ze złota, trąd jak i brud. Na zachód - kłamstwo - wiedzy i błyskośność, formalizm prawdy - wnętrza bezistotność, a pycha pych!Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki.Przy­jechałem z podróży długiej Kil­ka par skar­pe­tek Ci dałem Tyś je miała kąpieli pod­dać błogiej Lecz od­dałaś mi jedną skar­petkę, a ja Cię nie doceniałem...Wszys­tkie pieniądze są brud­ne. Gdy­by były czys­te nikt by ich nie chciał.Od­po­wiedź mo­jej ko­leżan­ki na py­tanie pa­na ka­teche­ty