Gdy­by po­rażka nie znała ka­ry, suk­ces nie byłby nagrodą.


gdy­by-po­rażka-nie znała-ka­ry-suk­-nie byłby-nagrodą
terry pratchettgdy­bypo­rażkanie znałaka­rysuk­cesnie byłbynagrodągdy­by po­rażkapo­rażka nie znałanie znała ka­rysuk­ces nie byłbynie byłby nagrodągdy­by po­rażka nie znałapo­rażka nie znała ka­rysuk­ces nie byłby nagrodągdy­by po­rażka nie znała ka­ry

Po­rażka mówi o suk­ce­sie ... -Cykam
po­rażka-mówi-o suk­­sie
Suk­ces od­no­si ten, kto pnie się w górę, nie zważając na ob­tarte stopy. -Hares
suk­-od­no­-ten-kto-pnie ę-w górę-nie zważając-na ob­tarte-stopy
Na­wet naj­większy suk­ces w życiu pub­licznym nie wy­nag­rodzi po­rażki w domu. -Benjamin Disraeli
na­wet-naj­większy-suk­-w życiu-pub­licznym-nie wy­nag­rodzi-po­rażki-w domu