Gdyś kogoś gdzieś zaprotegował, możesz być pewien, że podziękuje za to komuś innemu.


gdyś-kogoś-gdzieś-zaprotegował-możesz-być-pewien-że-podziękuje-za-to-komuś-innemu
maryla wolskagdyśkogośgdzieśzaprotegowałmożeszbyćpewienżepodziękujezatokomuśinnemugdyś kogośkogoś gdzieśgdzieś zaprotegowałmożesz byćbyć pewienże podziękujepodziękuje zakomuś innemugdyś kogoś gdzieśkogoś gdzieś zaprotegowałmożesz być pewienże podziękuje zaza to komuśgdyś kogoś gdzieś zaprotegowałpodziękuje za to komuśza to komuś innemuże podziękuje za to komuśpodziękuje za to komuś innemu

Kochać kogoś, to przede wszystkim pozwalać komuś na to, żeby był, jaki jest.Dla świata jesteś nikim, ale dla kogoś możesz być całym światem.Posłuchaj. Możesz być wszys­tkim, czym zechcesz być. Uważaj.To jest zaklęcie. To jest ma­gia. Wsłuchaj się w te słowa. Możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko, możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko. Posłuchaj zaklęcia.Są takie chwile, kiedy potrzebuję powiedzieć komuś o moich obawach; chwile, kiedy potrzebuję kogoś, z kim mogłabym podzielić się sekretem; chwile, kiedy potrzebuję kogoś, kto razem ze mną będzie się cieszyć z moich osiągnięć. W takich chwilach taką osobą jest mój przyjaciel.Czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Cy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam ze sobą jest przykry i uciążliwy?Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł.