Gdy ma­mona wkracza ludzkość się zatraca.


gdy-­mona-wkracza-ludzkość ę-zatraca
rydergdyma­monawkraczaludzkość sięzatracagdy ma­monama­mona wkraczawkracza ludzkość sięludzkość się zatracagdy ma­mona wkraczama­mona wkracza ludzkość sięwkracza ludzkość się zatracagdy ma­mona wkracza ludzkość sięma­mona wkracza ludzkość się zatracagdy ma­mona wkracza ludzkość się zatraca

Gdy trzeźwy pat­rzy na pi­janych do­piero widzi de­mona ja­kim jest człowiek bo gdy pi­je sam się nim staje.Gdy człowiek wie­rzy, że wszys­tko już do końca wie i ro­zumie, i nie ma dlań żad­nych ta­jem­nic, często wte­dy właśnie wkracza na drogę do zguby.Kto zatraca się w cierpieniu nie może być człowiekiem wolnym.Gdy ob­serwu­je się, jak nasze cza­sy pysznią się od­kry­ciem sek­su, można się dzi­wić, że ludzkość nie wy­marła przed wiekami.Nie słuchaj ludzi,którzy mówią,że świat jest czarny Bo jest i biały Gdy skończy się burza mówią,że szklan­ka się stłukła Bo była słaba Gdy trze­ba było moc­no ją trzymać mówią,że miłości nie ma Bo otar­li się o nieszczęśliwą Gdy obok praw­dzi­wa czekała mówią,ze ludzkość jest mądra Bo ra­tuje mi­liony zag­rożonych żyć Gdy za ro­giem człowiek mal­tre­tuje zwierzę Nie słuchaj,gdy mówią Ci jak masz żyć Nie przeżyją nicze­go za Ciebie Ubodzy, cisi, zapłakani, cierpiący, miłosierni, naiwni, opluwani - to najwyższej miary ludzkość. Jezu Chryste, ale gdybyśmy wszyscy tacy byli lub tacy chcieli być jak wyglądałby świat i ludzkość. W świecie liczą się tylko zwycięzcy. Tych się szanuje, ich się chwali, zabiega o ich względy.