Gdy się kocha, traci się wolność - jest jednak różnica, czy kocha się kogoś, kto rości sobie do nas pewne prawa, czy kogoś, kto żadnych praw nie przyznaje.


gdy-ę-kocha-traci-ę-wolność-jest-jednak-różnica-czy-kocha-ę-kogoś-kto-roś-sobie-do-nas-pewne-prawa-czy-kogoś-kto-żadnych-praw-nie
simone de beauvoirgdysiękochatraciwolnośćjestjednakróżnicaczykochakogośktorościsobiedonaspewnepraważadnychprawnieprzyznajegdy sięsię kochatraci sięsię wolnośćwolnośćjestjest jednakjednak różnicaczy kochakocha sięsię kogośkto rościrości sobiesobie dodo nasnas pewnepewne prawaczy kogośkto żadnychżadnych prawpraw nienie przyznajegdy się kochatraci się wolnośćsię wolnośćjest jednakjest jednak różnicaczy kocha siękocha się kogośkto rości sobierości sobie dosobie do nasdo nas pewnenas pewne prawakto żadnych prawżadnych praw niepraw nie przyznaje

W chwi­lach os­ta­teczne­go lęku kocha się chy­ba każde­go, kto wte­dy przy nas jest. Wys­tar­czy, że jest blis­ko nas. Kto­kol­wiek to jest. -Janusz Leon Wiśniewski
w chwi­lach-os­­teczne­go-lęku-kocha ę-chy­ba-każde­go-kto-wte­dy-przy-nas-jest-wys­tar­czy że jest blis­ko-nas
Czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Cy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam ze sobą jest przykry i uciążliwy? -Erazm z Rotterdamu
czy-może-kochać-kogoś-ten-kto-sam-siebie-nie-cierpi-cy-może-żyć-w-zgodzie-z-innymi-kto-sam-ze-sobą-jest-niezgodny-czy-może-być-komuś-miły
Czy może nam brakować kogoś, kto odszedł, nim zdaliśmy sobie sprawę z dobrodziejstwa jego obecności? -Silvina Bullrich
czy-może-nam-brakować-kogoś-kto-odszedł-nim-zdaliśmy-sobie-sprawę-z-dobrodziejstwa-jego-obecnoś
Miłość jest najpiękniejszą religią - ktoś, kto kogoś kocha, odda mu wszystko bez modlitwy. -Honore de Balzac
miłość-jest-najpiękniejszą-religią-ktoś-kto-kogoś-kocha-odda-mu-wszystko-bez-modlitwy