Gdy się kogoś miłego traci z oczu, to się go - bywa - zapomina mimo całego żałosnego wspominania.


gdy-ę-kogoś-miłego-traci-z-oczu-to-ę-go-bywa-zapomina-mimo-całego-żałosnego-wspominania
anna kowalskagdysiękogośmiłegotracioczutogobywazapominamimocałegożałosnegowspominaniagdy sięsię kogośkogoś miłegomiłego tracitraci zz oczusię gogobywabywazapominazapomina mimomimo całegocałego żałosnegożałosnego wspominaniagdy się kogośsię kogoś miłegokogoś miłego tracimiłego traci ztraci z oczusię gobywazapomina mimozapomina mimo całegomimo całego żałosnegocałego żałosnego wspominaniagdy się kogoś miłegosię kogoś miłego tracikogoś miłego traci zmiłego traci z oczuzapomina mimo całegozapomina mimo całego żałosnegomimo całego żałosnego wspominaniagdy się kogoś miłego tracisię kogoś miłego traci zkogoś miłego traci z oczuzapomina mimo całego żałosnegozapomina mimo całego żałosnego wspominania

Gdy się kocha, traci się wolność - jest jednak różnica, czy kocha się kogoś, kto rości sobie do nas pewne prawa, czy kogoś, kto żadnych praw nie przyznaje.Kto myśli tylko o sobie, ten traci z oczu świat.Wielu ludzi w pogoni za środkami do życia traci z oczu samo życie.Silna miłość do człowieka słabego bywa nieraz potężniejsza i bardziej męcząca niż wzajemne uczucie dwóch równych sobie charakterów, ponieważ mimo woli bierze się odpowiedzialność za słabszego.Silna miłość do człowiek słabego bywa nieraz potężniejsza i bardziej męcząca niż wzajemne uczucie dwóch równych sobie charakterów, ponieważ mimo woli bierze się odpowiedzialność za słabszego.Pesymista to ktoś, kto ma zle samopoczucie, mimo, że czuje się dobrze - ze strachu, że poczuje się gorzej, gdy poczuje się lepiej.