Gdy się ktoś zaczyta, zawsze albo się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega albo zaśnie - w każdym razie wygra.


gdy-ę-ktoś-zaczyta-zawsze-albo-ę-czegoś-nauczy-albo-zapomni-o-tym-co-mu-dolega-albo-zaśnie-w-każdym-razie-wygra
henryk sienkiewiczgdysięktośzaczytazawszealboczegośnauczyzapomnitymcomudolegazaśniekażdymraziewygragdy sięsię ktośktoś zaczytazawsze alboalbo sięsię czegośczegoś nauczyalbo zapomnizapomni oo tymco mumu dolegadolega alboalbo zaśniezaśniew każdymkażdym razierazie wygragdy się ktośsię ktoś zaczytazawsze albo sięalbo się czegośsię czegoś nauczyalbo zapomni ozapomni o tymco mu dolegamu dolega albodolega albo zaśniealbo zaśniew każdymw każdym raziekażdym razie wygragdy się ktoś zaczytazawsze albo się czegośalbo się czegoś nauczyalbo zapomni o tymco mu dolega albomu dolega albo zaśniedolega albo zaśniew każdym raziew każdym razie wygrazawsze albo się czegoś nauczyco mu dolega albo zaśniemu dolega albo zaśniew każdym razie wygra

Rozwódka ma tylko trzy drogi. Albo zasłynąć jako ktoś łaskawy i przystępny; albo jako kobieta bez skazy, więc nudny nieużytek, albo pretendentka do małżeńskich propozycji.Co można wyznać takiego, co by miało jakieś znaczenie lub się komuś przydało? To, co nam się przytrafiło, albo przytrafiło się wszystkim, albo tylko nam. W pierwszym przypadku mówienie o tym byłoby mówieniem czegoś powszechnie znanego, w drugim nikt by tego nie rozumiał. Jeżeli piszę o tym, co czuję, to dlatego, że w ten sposób [...]Wszelkie opinie o naszym wieku i naszych czasach są błędne, ponieważ głoszą je ludzie albo czymś rozdrażnieni, albo do czegoś rozczarowani.Inteligent nigdy nie może się pogodzić z faktem, zawsze jest poniżej albo powyżej, boi się, albo lekceważy.Miłość bardzo przypomina torturę albo zabieg chirurgiczny - on albo ona będzie wykonawcą, czy katem, drugie pacjentem albo ofiarą.Odległość potrafi nadać przedmiotom nieprawdziwe cechy, właśnie tę zwodniczą kruchość albo miękkość, albo drapieżność, albo słodycz i dopiero przy zbliżeniu się wszystkie rzeczy normalnieją, stają się już tylko ziemią, skałą, wodą.