Gdy życie kop­nie cię w tyłek, od­wróć się, podziękuj i idź dalej.


gdy-życie-kop­nie-ę-w tyłek-od­wróć-ę-podziękuj-i idź-dalej
zielona15gdyżyciekop­niecięw tyłekod­wróćsiępodziękuji idźdalejgdy życieżycie kop­niekop­nie cięcię w tyłekod­wróć siępodziękuj i idźi idź dalejgdy życie kop­nieżycie kop­nie ciękop­nie cię w tyłekpodziękuj i idź dalejgdy życie kop­nie ciężycie kop­nie cię w tyłekgdy życie kop­nie cię w tyłek

Jeśli życie kopnęło cię w tyłek, nie skarż się - i tak było łas­ka­we wyb­rać naj­bar­dziej miękką część two­jego ciała ;) Od­wróć się, spójrz, uświadom so­bie co da­wało ci szczęście i wróć do tego.oto łąka. na łące zabłąka­na bied­ronka. stoi na kop­cu pias­ku. skąd te kop­ce na łące ? kudłaty bu­rek ko­pie łapa­mi tu­nel. nos­kiem trąca bied­ronkę. - spokój pies­ku ! - upo­mina lucek. - to kop­ce kreta. po­daj piłkę ! Idź przez życie tak, aby śla­dy twoich stóp przet­rwały cię.Idz przez życie tak,aby śla­dy twoich stóp przet­rwały cię...Gdy miłość cię woła, idź za jej głosem, choćby cię wiodła po ostrych kamieniach. Uwierz miłości, gdy mówi do ciebie, choćby jej wołanie rozwiało sny twoje, choćby jej wicher połamał twoje gałęzie.